SİNOPSİS: Adamın tek arzusu vardır; olduğu gibi kabul edilmek. Fakat işler yolunda gitmez. Düşlerinin ötesindeki gerçekle yüzleştiğinde, düşler ve gerçekler aynı sona ulaşır.