SİNOPSİS: AMOK: Malay kültüründe katletmeye yönelik çılgınlık durumunu tanımlar. Durum erkekler arasında yaygın ve bir hakaret sonrasında başlama eğilimindedir.